Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Förbättrad utvecklingsprocess hos Tobii

  • Ledning

Tobii Technology är världsledande vad gäller EyeTracking och Gaze interaction och har tagit fram världspatenterad teknologi. De arbetar också brett inom forskningsvärlden och med handikapphjälpmedel.

Tobii utvecklade en ny mjukvaruplattform och Beamon fick uppdraget att förbättra utvecklingsprocessen och att leda de distribuerade utvecklingsteamen.
Tydligare och effektivare koordinering av både team och releaser infördes. Genom att t.ex. införa definition of done, för både stora och små delar i projektet, kunde både scope och leveranskriterier för releaserna förtydligas. Verktyg och metoder för förbättring av processen introducerades också, vilket var kritiskt.

Beamons bidrag resulterade i att teamen kunde arbeta både effektivare och med högre kvalitet och leveransförmåga. Teamen blev mer självorganiserande och fokuserade mer på det som var affärsvärdesmässigt viktigast.