Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Patientstöd byggt på en mobil plattform

  • UX/Webb
  • Arkitektur/Utveckling

Beamon People levererade våren 2013 ett helhetsåtagande där syftet var att ta fram ett patientstöd byggt på en mobil plattform. Applikationen används av patienter på en daglig basis och ger dem möjlighet att registrera och följa upp relevanta parametrar samt ger patienten information om sitt sjukdomstillstånd.

I detta projekt levererade Beamon allt från projektledning, interaktionsdesign och grafisk design till utveckling och test. Appen fick ett mycket bra mottagande av både sjukvårdspersonal och patienter”.

Inledningsvis genomfördes en målgruppsanalys och en effektkartläggning där kundens önskade effekter av systemet matchades mot användarnas mål och mot föreslagen funktionalitet. Efter detta genomfördes ett kravarbete i samarbete med verksamhetsansvariga som resulterade i dokumenterade krav samt en klickbar prototyp. Denna prototyp användningstestades på en mobil enhet av användare som representerade de olika målgrupperna.

Efter den första omgången användningstester förfinades designen och en grafisk design togs fram. Funktioner började utvecklas i ett agilt projekt där man jobbade aktivt med prioritering av funktioner utifrån effekt. En andra omgång användningstester genomfördes på en förfinad prototyp och på färdigbyggda funktioner i produkten.

Från kundens sida fanns endast ett fåtal krav på den tekniska plattformen; den skulle vara molnbaserad och rikta sig till mobiler och helst vara HTML-baserad. Den skulle även kunna skicka ut påminnelser till slutanvändarna. Detta resulterade i en lösning som körs av molnleverantören Heroku på en Java-platform kombinerat med en frontend skriven i HTML5. Systemet har möjligheten att påminna slutanvändarna via SMS om intressanta händelser i applikationen.

Kunden var mycket nöjd och säger: "Tack var ett riktigt kompetent projektteam från Beamon lyckades vi trots krävande förutsättningar, på kort tid och med hög kvalitet, leverera en mycket bra patientstödstjänst som efterfrågas av läkare, sjuksystrar och patienter."

"Projektet har varit en intressant blandning av modern teknik och högt tempo som har resulterat i en spännande produkt." Säger Mats Thor, projektets backendutvecklare. "Det är inte alltid man får så pass fria tyglar i val av teknik."