Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Kostnadseffektiv ledning och styrning av externa leverantörer.

  • Strategi
  • Ledning

Skatteverket köper IT-tjänster av ett stort antal externa leverantörer varje år. Genom förbättrad styrning och ledning är det möjligt att hantera detta mer effektivt. Beamon fick ledningens uppdrag att skapa en fungerande metod för att rekrytera och förändringsleda personalen samt att säkerställa hela processen inklusive rutiner för kvalitetsuppföljning. Resultatet är en kostnadseffektiv metod för hur Skatteverket hanterar samverkan och leverantörsstyrning av externa leverantörer.