Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Nya betalningslösningar hos Polisen

  • UX/Webb

Polisens betalningsprocesser och den ekonomiska redovisningen i samband med dessa är ett område där det bedöms finnas utrymme för förbättringar och effektiviseringsvinster. Processerna karaktäriseras av stor manuell hantering där rutiner på många håll kan anses otidsenliga och där en kundanpassning i de flesta fall saknas.

Programmet Polisens Inbetalningar startades år 2010 för att förbättra och modernisera betalningsrutinerna inom polisen. Beamons konsult var användbarhetsledare i programmet och var delaktig i samtliga delprojekt inom programmet. Konsulten arbetade med användarnära kravinsamling genom nära kontakt med verksamhet och användare. Konsulten genomförde målgruppsanalyser för de olika delsystemen och delprocesserna, utvecklade användningsscenarios samt arbetade med prototyper, design och användningstester. Ett antal workshops genomfördes med olika delar av verksamheten och med olika användare för att samla krav och önskemål om utformning av nya och befintliga system. Konsulten deltog även i olika aktiviteter för att ta fram och kvalitetssäkra förfrågningsunderlaget som låg till grund för kassaupphandlingen.

Genom att arbeta användarcentrerat och tidigt belysa användbarhetsproblem kunde projekten fokusera på att rätt funktionalitet på rätt sätt togs in som krav. Konsultens prototyper och skisser gjorde även att det var smidigare och enklare att kommunicera funktionalitet, krav och önskemål med såväl beställare som verksamhet och slutanvändare.