Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Coachning av förvaltningsledning

  • Strategi
  • Ledning

Kunden utvecklar, säljer och genomför revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden. Kunden upplevde att förvaltningen av deras affärskritiska IT-system var för kostsam och för ineffektiv. Även kompetensöverföringen mellan leveransorganisation och förvaltningsorganisation upplevdes bristfällig. Beamon engagerades för att coacha förvaltningsledningen i förbättringsåtgärder för att minska kostnaderna, öka effektiviteten samt förbättra kompetensöverföringen.

Beamon hjälpte till att introducera agila processer och metoder, bland annat Kanban, samt tydliggöra ansvarsområden för att uppnå målen. En nyckelförändring var också att se leverans- och förvaltningsorganisation som ett team med ett gemensamt mål och därigenom ta bort behovet av bristande överlämningar och kompetensöverföring.