Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Mindre administration, kortare ledtider och förbättrade arbetsprocesser vid hanteringen av personalförmåner

  • Strategi
  • Krav

Det blev resultatet av en förstudie där Beamon Peoples David Holmstrand fick uppdraget som kravledare under ett år. Företaget, en global retailkedja är idag verksam på 50+ marknader.

Davids uppdrag var att driva arbetet med insamling, modellering och prioritering av verksamhetskrav. Kravinsamlingen gjordes med hjälp av workshops med verksamhetsrepresentanter och fokusgrupper i olika delar av organisationen, både internationellt och på hemmaplan. Målsättningen var att ta fram krav och koncept för nya, effektiviserade arbetsprocesser där det globala behovet togs omhand.

Vad gjordes mer konkret?

Processmodellering: Genom intervjuer med verksamheten modellerades to-be processer, baserat på dagens utmaningar, flaskhalsar och behov. Detta gjordes genom ett flertal workshops, dels med globala HR-avdelningen men även med en internationell fokusgrupp med representanter från 10 länder.

Informationsmodellering: Baserat på krav och processer togs en informationsmodell med informationsflöden fram som bas för den nya lösningens informationsbehov.

Effektkartläggning: Genom workshops kartlades behoven som projektets olika stakeholders hade samt hur dessa behov kunde tillgodoses. Detta visualiserades i en effektkarta.

Konceptmodellering: Baserat på insamlade krav, behov och modellerade processer togs olika koncept för den nya lösningen fram.

RFI-process: Kravbilden strukturerades i RFI frågor som skickades ut till olika potentiella leverantörer av ny teknisk lösning. RFI arbetet innefattade att skriva frågor, etablera kontakt med leverantörer, läsa RFI svar, närvara på demos och diskussioner kring lämpliga leverantörer.

Verksamhetsanalys: David arbetade också med analys och diskussion kring verksamhetsfrågor kopplade till personalförmåner.

Resultaten av allt arbete blev nya verksamhetsprocesser med beskrivningar (mer effektivt sätt för länderna att arbeta på), en kravlista där IT fortsätter arbetet och detaljerar för utveckling, en informationsmodell med objekt- och attributbeskrivningar.

- Utmaningen bestod i projektets många beroenden mot andra projekt och initiativ säger David Holmstrand. Koordinering och samarbete mellan våra aktiviteter och deras har varit A och O för en lyckad förstudie, och kommer bli ännu viktigare när nu implementationen startar. Verksamheten och IT har varit sammansvetsade från början och vi har arbetat tajt tillsammans genom hela förstudien, vilket funkat bra och bidragit till ett roligare projekt. Detta är ganska ovanligt på andra ställen jag varit på.