Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Granskning av arkitektur och processer

  • Arkitektur/Utveckling

Nya regler i USA:s skattelagstiftning, FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), påverkade svenska banker. Nordea implementerade ett program för att följa regelverket FATCA. För att säkerställa att programmet implementerades på ett optimalt sätt kallades Beamon in för att genomföra en granskning av arkitektur och processer. Granskningen resulterade i att effektiviserings- och förbättringsmöjligheter identifierades inom områdena bemanning, kravhantering samt metoder och arkitektur.