Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

2nd opinion för ny bankplattform

  • Strategi

Beamon genomförde 2013 en snabbanalys, en s.k. 2nd opinion, för styrelsen av en medelstor bank kring investeringen i nya plattformar. Styrelsen hade behov av en egen bild inför en omfattande investering, och lät därför Beamon genomlysa förslaget tekniskt såväl som affärsmässigt i ett mycket forcerat projekt med presentation efter endast en vecka. Beamons långa erfarenhet inom finanssektorn och dess aktörer gjorde det ändå möjligt att presentera en välstuderat och motiverad rekommendation.

Investeringen genomförs nu i huvudsak enligt de rekommendationer som kom fram i analysen. Vi ger även råd löpande i det fortsatta projektet.