Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Mer sammanhängande gränssnitt för ComAround

  • UX/Webb

ComAround hjälper företag att minska behovet av första linje-support genom att slutanvändarna i stället använder webbaserad självbetjäning. I syfte att ge användarna av tjänsten ComAround Zero en mer enhetlig, enkel, trivsam och guidande upplevelse samt för att underlätta framtida utveckling analyserade Beamons konsult hela tjänsten. En mängd gränssnitt riktade både mot slutanvändare och administratörer analyserades och designades om, samtidigt som riktlinjer drogs upp för vilka designmönster som ska användas i framtiden. Ett antal nya funktioner designades även in i tjänsten för att underlätta och tidseffektivisera administratörernas arbete. Leveransen bestod av en stor mängd dokumenterade designmönster, om- och nydesign av merparten sidor och funktioner i tjänsten, samt ett förslag till hur krav- och utvecklingsprocessen kan justeras för att stärka fokuset på slutanvändarnas behov. Resultatet är att ComAround nu har verktygen som behövs för att förbättra användarupplevelsen och justera sin arbetsprocess för att skapa en ännu mer effektiv tjänst.