Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Testansvar för supportwebb

  • QA/Test

I sin strävan att leva upp till- och fokusera ”kunden i centrum” drevs ett antal initiativ inom Com Hem. Inom IT avdelningen, som består av ca 110 personer - en stor del konsulter, startades ett projekt som syftade till förstärkt och förbättrad kundrelation, via företagets hemsida. 

Målet var att skapa en användbar och kundvänlig ”Customer Service Webb” under comhem.se. Via denna skall kunder bl.a. kunna jobba mot Com Hems kundserviceavdelning som finns i Härnösand, samt få stöd för sina supportbehov på flera olika sätt.

Ett särskilt team sattes samman för uppgiften och man blev snabbt klara med ett antal agila utvecklings-storys, relaterade till den nya Customer Service Webben. Beamons konsult var från början testare inom webteamet och efter en omorganisation utökades uppdraget till övergripande testansvarig. Utvecklingsteamet jobbade agilt med SCRUM och Beamon-konsulten var ansvarig för:

  • Funktionella tester inom teamet
  • Integrationstester under integrationsfasen då alla system levererar till samma testmiljö
  • Acceptanstest med koordinering av personer från verksamheten (planering, skapande av testfall och utförande)

Com Hem kan idag erbjuda en marknadsmässigt ledande och sammanhållen kundservice-funktion via sin hemsida. Förutom ordnad och dynamisk publicering av ett antal kända support-cases, finns moderna möjligheter till direktkontakt med supportfunktionen och abonnemangsadminstrativa frågeställningar. Com Hem har samtidigt uppnått en betydande förenkling och strömlinjeformning av sina processer och sin organisation för supportverksamheten.