Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Processförbättringar och nya verktyg

  • Strategi
  • Ledning

En kund som vill skapa en ny bankupplevelse för sina konsumenter genom ett unikt bemötande och genom att vara enklast att nå och förstå. Det upplevdes brister i arbetsprocesserna och därmed påbörjades en förändringsresa där Beamons hjälp behövdes. Uppdraget handlade om att hjälpa banken med att förändra sina arbetsprocesser till att bli mer agila. Genom att stötta projektledaren för initiativet med verktyg såsom workshopledning och analyser samt coachning i förändringsarbetet kunde kunden identifiera risker och påbörja arbetet att genomföra processförändringarna. I uppdraget låg även att identifiera kunskapsbehov samt eventuella brister i processer. Resultatet blev utöver det praktiska stödet även en rapport där arbetet dokumenterades tillsammans med slutsatser.