Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

  • Krav
  • UX/Webb

Kunden fick ett ordentligt smakprov på hur man kan levandegöra data och information på ett sätt som gör budskapet lätt att ta till sig för mottagarna.

Många företag har idag ofta tillgång till intressanta siffror och statistik som man inte utnyttjar fullt ut när man kommunicerar. Datavisualiseringsexperten Daniel Lapidus och interaktionsdesignern Sofia Bråvander samarbetade med nyckelpersoner hos kunden för att ta fram tre olika nyskapande koncept; en kort animerad film för att illustrera skillnaden i ränta mellan olika banker, en interaktiv applikation för att visa på skillnader i fondutveckling och deras orsaker på olika kontinenter, samt en interaktiv och överraskande 3D-animerad roadmap för ett internt program. Syftet med projektet var att demonstrera datavisualiseringens möjligheter och fungera som input till kundens diskussioner runt kommunikation. 

- Vi lyckades få till ett nära och kreativt samarbete mellan kund och Beamon och jag tror vi alla var väldigt nöjda med slutresultatet, säger Sofia Bråvander. Projektet var helt enkelt väldigt kul; datavisualisering är häftigt, vi lyckades ju bland annat presentera ett program med elva olika delprojekt och över 70 händelser på ett sätt som både roade och gav folk en god överblick.

Kunden är helägd av staten och grundades 1985 för att finansiera de statliga bolånen, men erbjuder idag också bankprodukter som sparkonto och fonder till privata aktörer. Kunden har en uttalad ambition att förbättra bemötandet av kunder inom bankvärlden genom att vara enklast att nå och förstå.