Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Arbetsförmedlingen gick från föråldrad teknikplattform på stordator till en modern miljö.

  • Arkitektur/Utveckling

Ett av samhällsekonomins viktigaste system är Arbetsförmedlingens så kallade AIS-F system, deras primära arbetsredskap för att matcha jobbsökare med lediga platser. Systemet hanterar begrepp som arbetsgivare, arbetssökande och lediga jobb. Projektet syftade till att byta ut en föråldrad teknikplattform på stordator mot en modern miljö.

Numera är det svårt att hitta kompetens som kan den gamla tekniken som Cobol, JCL, Sesam m.m. Javautvecklare och folk som kan Jboss och Oracle växer däremot nästan på träd.

I och med detta projekt kan nu Arbetsförmedlingen helt göra sig av med själva stordatorn och har inte längre behov av att ha egen eller inhyrd Cobolkompetens. Det betyder att Arbetsförmedlingen sparar pengar på sikt och lättare kan garantera att koden underhålls och att systemet för själva jobbmatchningen är hållbart för framtiden, bättre och säkrare.

Rickard Eneroth, arkitekten från Beamon, berättar att det som gjordes mer konkret var en databasmigration från Sesam till Oracle samt omskrivning av applikationskod från Cobol till Java.

- Utmaningen var att förstå hur det gamla systemet fungerade för att kunna reproducera det i form av ny kod, säger Rickard. Inga egentliga specifikationer fanns utan "det gamla system var kravet". Det ultimata beviset på att projektet lyckades blir när nu stordatorn kan stängas ner.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras viktigaste uppgift är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Uppdraget, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen.