Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Ilona Jastrzebska

UX-designer

  • UX/Webb

Vilket klockslag är du?Hehe, det beror på vad jag har för mål med dagen.

Favoritdjur?Hundar och delfiner.

Vad gör du helst privat?Det kan vara lite olika saker beroende på kontexten. På kvällarna blir det oftast att läsa en bok, se på film, spela brädspel eller gå ut och gå. Fotografering är något som ger mig mycket glädje och som jag skulle vilja ha mer tid för. Att laga mat är en härlig avkoppling, nästan som meditation då den kräver fokus och erbjuder fantastiska färg- och smakupplevelser.

Jag är en interaktionsdesigner med bakrund inom industridesign och ergonomi. Den största delen av ergonomi handlar om människans kognitiva förutsättningar som påverkar vår förmåga att tolka informationen och samspela med omvärlden. Digitala produkter och ökande komplexitet i vardagen ställer höga krav på oss människor. Därför är det oerhört viktigt att arbeta i användarcentrerade utvecklingsprocesser från första början. Jag har arbetat med både nya och existerande digitala lösningar och alltid tagit användaren på största allvar. Som interaktionsdesigner jobbar jag med user research, målgruppsanalyser, koncept, prototyper och användningstester, allt för att skapa nytta för både användaren och affären. Jag följer den tekniska utvecklingen med stort intresse, eftersom den skapar nya möjligheter för UX-området. Det hjälper mig att tänka kreativt och skapa lösningar som ger värde i människans vardag och kan göra ens dag till en rolig upplevelse.

Varför fastnade du för Beamon People?
Först och främst fastnade jag för upplevelsen av en stor nöjdhet hos alla som jag träffade under min rekryteringsprocess. Förutom det, är det ett företag som bryr sig om sina anställda, uppskattar deras förmågor och engagemang. Detta gynnar och skapar värde för individen, företaget och kunden såklart! Det kan inte bli bättre!

Vilka ord tänker du på när du hör Beamon People?
Engagemang, lyhördhet, gemenskap, bred kompetens, se och uppskatta människors förmågor.

Vad är det som gör det kul att jobba med UX?
Fokus på människans förutsättningar och behov, mångsidigheten och kreativa arbetsprocesser. UX-fältet är mycket brett och kan innebära totalt olika angreppssätt beroende på utgångspunkter i projektet. Det skapar en skön dynamik i arbetet. Att arbeta med UX uppmanar till att hela tiden tänka i nya banor. Detta behövs för att kunna skapa användbara och unika lösningar som uppfyller människans specifika behov. Till sist men inte minst för att UX innebär samarbete med människor med olika kompetenser och vi får lära oss massor av varandra varje dag.

Vad har du för egenskaper som gör dig till en duktig interaktionsdesigner?
Lyhördhet, engagemang och empati är viktiga egenskaper som hjälper mig att förstå användarens och kundens behov, drivkrafter och frustrationer. Egenskaperna gör mig även till en bra lagspelare och stärker min förmåga att kommunicera med kollegor i det tvärfunktionella teamet. Att vara nyfiken och frågvis är styrkor som stimulerar min kreativitet och gör mig lösningsorienterad. Till sist men inte minst, att våga tänka och testa nytt för att hitta nya vägar till bättre produktkvaliteter.