Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Vad vi gör

Bakom alla buzzwords och begrepp i branschen finns Beamon People som får energi av att göra skillnad och leverera riktiga resultat. Som specialist eller i ett helt åtagande. Det är inte vår stil att fly svåra frågor eller ducka en krävande diskussion.

Nu när du vet lite om hur vi är som människor och hur vi tänker vågar vi droppa några buzzwords också: Vi kan kombinera strategisk kunskap med etablerade metoder. Vårt erbjudande innefattar allt från analys till strategi, implementering och kvalitetssäkring. Vi kan leda dig genom alla steg eller ta ansvar för ett delområde. Såja, då var det sagt.

Arkitektur/Utveckling

Arkitektur/Utveckling

Behovsanpassad arkitektur och programvaruutveckling inom webb, mobil, desktop, integration och server. Spetskompetens för retail, finans och myndigheter. Tjänsterna omfattar webb-, mobil- och systemutvecklare, systemintegratörer samt lösnings-, system- och verksamhetsarkitekter. Ofta uppfinner vi hjulet på nytt men ställer ändå alltid krav på oss själva att allt ska vara robust och skalbart. Ett förslag från oss har det signum att det alltid baseras på etablerade tekniker och designmönster och att lösningen är testbar, lättförvaltad och lätt att förstå.

UX/Webb

UX/Webb

All framgångsrik IT utgår från användaren. Hur leds besökaren genom en webbshop från entré ut genom kassan? Hur får en handläggare snabbt fram det bästa beslutsunderlaget? Hur rapporterar den verkställande ledningen enklast till styrelsen? Vi erbjuder allt från själva strategiarbetet med UX och webb i hela organisationen till själva hantverket: Målgruppsanalyser, användningstester, webbutveckling, webbdesign och prototyping.

Krav

Krav

Som man ropar får man svar, otydliga krav ger en diffus leverans. En korrekt och komplett kravspec gör det lättare för dig att sätta mål och sedan mäta om ni kom hela vägen. Det är rena rutinen för oss att leda och assistera arbetet med att identifiera, prioritera, beskriva och dokumentera krav. Vårt fokus är alltid på effekt och affärsnytta. Ett framgångsrikt kravarbete innefattar både organisation, medarbetare och leverantörer och vi kan leda, strukturera och dokumentera hela processen på ett metodiskt sätt mot alla parter.

Ledning

Ledning

Att leda en organisation, ett projekt eller ett team låter kanske enkelt. Allt som behövs är väl ett gemensamt mål och sedan påverka alla att springa åt samma håll? Men ibland är det rätt så invecklat. Människor är personligheter med olika drömmar, drivkrafter, kompetenser, preferenser och motiv. Organisationer utvecklas och förändras – eller stelnar och stagnerar. I situationer som kräver tydligt ledarskap tar vi gärna på oss ledartröjan och blir din projektledare, teamansvarig, linjechef, coach eller bollplank till den befintliga ledningen.

QA/Test

QA/Test

Quality Assurance - kvalitetssäkring på svenska - är det systematiska jobbet med att säkerställa hög kvalitet i motsats till kvalitetskontroll som enbart mäter kvalitetsnivån mot ett förutbestämt värde. Våra QA-uppdrag har genomförts för såväl hela organisationer som i enstaka projekt. Vi arbetar framgångsrikt framför allt med analys och strategier och tekniker för att definiera rätt kvalitetsnivå. Vi kan teorierna, vi behärskar hantverket och vi har gjort det många gånger. Vårt erbjudande är rådgivning för kvalitetsarbete, tester med spetskompetens inom prestandatestning, testautomatisering, testdesign och testledning. Typiskt för oss är att våga utmana inarbetade rutiner och arbetssätt. Vi kan identifiera de lämpligaste metoderna för att sätta den önskade och den mest kostnadseffektiva kvalitetsnivån.

Strategi

Strategi

Visst är vi i grunden ett specialiserat IT-bolag men med hög andel klassiska strategi- och managementuppdrag. Kanske därför att IT idag är en affärskritisk process i så många bolag. Kanske därför att vi genomfört så många förändringsprojekt i allt från små startups till globala storbolag. Tack vare vår kunskap om teknik kan vi ofta både genomföra analysen och föreslå en strategi samt designa lösningen och implementera den.