Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

En medveten, aktiv och krävande förändringsprocess. Beamon People jobbar med en intern agil coach.

”Utveckling och förändring innebär alltid ett mått av osäkerhet, vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Att bli coachad är en medveten, aktiv och ofta krävande förändringsprocess. Det kan vara obekvämt. Det handlar om viljan att utforska och utmana sig själv, sina handlingar, värderingar och föreställningar. Coachning handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva - att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation. En coach ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Genom coachning kan en individ eller grupp utveckla sin livskvalitet och lyckas utnyttja hela sin potential.”

Så berättade Johan Timander i våras då det var dags för honom att minska antalet konsulttimmar och gå in i sin nya roll som intern agil coach. Så vad har hänt sedan dess?

Johans roll innefattar professionell coachning, facilitering, utbildning och mentorering. Han har under hösten hunnit med att arbeta med olika team (sälj, HR och ledning) och personlig coachning men även lett teambuilding-övningar vid konferenser. Jag träffade Johan tillsammans med HR-ansvarig Ellika och Säljchef Andreas för att höra mer om hur deras samarbete under hösten har sett ut.

Berätta, hur har ni jobbat med Johan under hösten?

Ellika: "HR och Rekrytering var tidigare två separata avdelningar men när bolaget nu växer så krävs det att vi jobbar annorlunda och därför gick vi samman. Vi hann knappt bli ett team innan vi körde igång med Johan och det var en fantastisk start. Vi fick direkt möjlighet att stanna upp, reflektera och ta reda på hur individerna men även teamet mådde. Vi satte tydliga mål och delmål, konkretiserade värden och diskuterade vad som händer med våra resultat, och framför allt så teamade vi upp. Redan vid uppföljningen ett par veckor senare såg vi tydliga resultat."

Johan: "Vi arbetade med klassiska retro-övningar och pratade om hur teamet rent praktiskt kan fokusera på olika områden och för dessa planera, följa upp, prioritera och ta beslut. Det visade sig att för People & Culture (HR) ligger utmaningarna i att de hanterar mjuka värden, det handlar ofta om kvalitativa värden istället för kvantitativa vilket gör det svårare att mäta resultat. Vad innebär det att rekrytera, att arbeta med bokföring, att bibehålla kvalitet och upprätthålla företagskulturen?"

Ellika: "Vi hade inte stämt av så ofta om det inte hade varit för våra retron med Johan och jag tror att det finns en risk att vi hade sprungit förbi detta arbete annars. Nu pratar vi istället om våra gemensamma mål och använder dem som verktyg när vi känner oss ”off track”. Vi är inte i hamn ännu men vi har en roadmap, en gemensam överblicksbild och kan lättare prioritera, något vi lärde oss under resans gång."

"Teamets utveckling är tydlig och det ger en enorm boost och glädje. Det sitter i de små detaljerna. Vi har förståelse för vad vi som team har för utmaningar och det en individ står inför vill teamet backa upp. Vid frågeställningar så känner jag engagemang från hela teamet. Det här ska vi, inte jag, lösa. Det är jättefint att se."

Andreas: "I säljteamet springer vi fort. Vi är fokuserade på affärer och på det som ligger i nära framtid. Vi är ett team men vi springer var och en för sig, på olika kanter. Jag, som en av ledarna för teamet, har tidigare känt att allt går bra så länge affärerna går bra men jag har lärt mig att det är viktigt att teamet utvecklas också. Vi får nu en större förståelse för varje individ och jag lär mig jättemycket om teamet. Vi ser en snabb utveckling när vi jobbar med Johan, ett välmående och alla i teamet lyfter. Arbetet vi lägger ner tillsammans ger effekter jättefort. Dels på individnivå men ur mitt perspektiv så får vi även verktyg och en insikt om hur vi kan jobba med varje individ framöver för att lyfta teamet. Vår största utmaning är att vi är så utspridda och då blir kommunikationen lidande."

Johan: "Ja, er utmaning har handlat om att upprätthålla kommunikationen. Ni har pratat ofta och ingående om vad ni vill testa individuellt och hela tiden kommer vi tillbaka till kommunikation. Andreas: Vi måste hitta ett bra och effektivt sätt att kommunicera. Där har vi nu nått långt och vi märker stora förbättringar i gruppen men vi kommer fortsätta utveckla oss och hitta nya sätt att arbeta både individuellt och tillsammans."

Hur kommer det fortsatta samarbetet se ut?

Ellika: "Jag känner att det är dags att hitta tillbaka till rutinerna och då ta hjälp av Johan för att komma vidare. Vi har två nya personer i teamet och vi har inte ännu helt hittat våra roller. Det kommer vara värdefullt med stöttning under våren när vi stannar upp och reflekterar och hittar fler verktyg för att bli mer självgående. Vi har en vision men nu ska vi ta fram planen för året för att nå fram. Den behöver vi hjälp med för att landa."

Andreas: "Vi ser det som en pågående process och skulle vilja följa upp löpande. Alltid med ett retro men olika punkter att jobba på inför nästa gång. Jag märker att lägsta nivån blir högre för varje gång vi ses och det tror jag alla teammedlemmar också känner. Ibland skrattar jag nästan när alla kastar sig på tavlan för att skriva upp tankar och idéer, det är en tävling om vem som kommer fram först."

Johan: "Ja, alla vill bidra, ingen är passiv. Det bubblar med tankar och idéer."

Andreas: "Vi brukar ta en snabb feedback-runda i slutet av mötet med frågan hur mycket gav det dig att vara här? Säljteamet är alltid positiva. Vi är hela tiden på väg men det är nyttigt för oss att samla ihop oss."

Johan: "Det finns så många saker att djupdyka i; processer, personlig utveckling, teambuilding och frågeställningar såsom behöver vi göra de saker som vi idag gör per automatik, eller hur utbildar vi oss?"

"Det finns en modell som skarpt förenklat beskriver en sammansatt person – yrkesliv, privatliv och familj, du behöver alla pusselbitarna. Missköter du någon del så hamnar du i obalans. Mitt jobb är att erbjuda en verktygslåda som kan hjälpa till att återställa balansen igen. Tidigare har det varit ett svaghetstecken att be om hjälp men det har förändrats och på Beamon People så tycker vi att det är bra att be om hjälp, att det är en tillgång och en möjlighet att utvecklas."

Ellika: "Johan, du och ditt arbete som agil coach har en självklar plats att fylla här på Beamon People."

Johan har även varit involverad i att ta fram ett koncept för Beamon Peoples konsultskola tillsammans med två kollegor. Mer om detta inom närmsta veckorna. Håll utkik.

Bilden är tagen under förra årets Beamon Innovation Day där Johan hade en Self Confidence Boost Workshop. Kanske märks?