Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Beamon People får, som första IT-bolag, Women for Leaders symbol ”Equal employer”

Beamon People är unika som techbolag. Hos oss är 48% kvinnor och i ledningsgrupp och säljgrupp är andelen 50% kvinnor. Som första företag i IT-branschen ingår vi partnerskap med Women for Leaders och får symbolen Equal employer då vi aktivt jobbar med jämställdhet som ett strategiskt och prioriterat område. Equal employer betyder att vi förbinder oss att:

  • arbeta aktivt för inkluderande företagskultur och värderingar
  • säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
  • arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.


Daniel J:son Lindh, VD Beamon People:

”Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi anställer fantastiska människor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Säger sig självt att hälften av dem borde vara kvinnor då. Sedan verkar vi i en bransch där män är klart överrepresenterade i de tekniska rollerna, vilket gör det utmanande rent numerärt. Att vi vidare behandlar alla våra medarbetare med samma respekt och ger alla samma möjligheter är precis lika självklart. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet.”

Om Women for Leaders

Women for Leaders delar ut symbolen Equal employer till företag som arbetar aktivt med jämställdhet. De hjälper företagen att utveckla ett framtidssäkrat och hållbart ledarskap genom strategisk rådgivning och genom WfL Premium Leadership Program. Women for Leaders driver också WfL Network, ett kvinnligt nätverk som syftar till att peppa kvinnor att våga kliva fram samt att stärka och stötta dem i sina karriärer.

Läs Women for Leaders pressmeddelande här