Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Att växa med närhet – om delat ledarskap

Beamon People fortsätter att växa och då är det viktigt att vi samtidigt utvecklar ledarskapet. För att bibehålla närheten tar vi hjälp av fler Beams och adderar delat ledarskap i grupperna.

Delat ledarskap kan betyda allt från en tydlig fördelning av specifika arbetsuppgifter till samledarskap, vilket i sin tur betyder att de som delar på ledarskapet gör det fullt ut, inom alla ansvarsområden. Med ett delat ledarskap blir verksamheten mindre sårbar då fler kan täcka upp för varandra. Det kan också vara en fördel när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Det gäller att ha kvalitet i den löpande verksamheten, men också att kunna ändra riktning och arbetssätt vid behov, något som det delade ledarskapet kan skapa goda förutsättningar för.

Gemensamma värderingar, förtroende för varandra och prestigelöshet är framgångsfaktorer för ett lyckat delat ledarskap. En likhet i människosyn är viktigt men andra olikheter kan komplettera varandra och driva utvecklingen framåt. Likaså att växla och varva – att låta arbetsuppgifterna vandra fram och tillbaka, givetvis med en tydlighet gentemot alla medarbetare.

Några röster om delat ledarskap.

Maryam, QA: ”Det som är viktigt för att ett delat ledarskap ska fungera optimalt är tydlighet. Det måste vara tydligt hur uppdraget fördelas och vem man ska vända sig till med olika frågor och ärenden.”

Omid, QA: ”Förutom att ledarskapet blir starkare med två individer som kompletterar varandra och adderar olika perspektiv, så är det också en fördel för den som leder att ha någon att bolla med.

Är du nyfiken på hur vi jobbar vidare med delat ledarskap på beamon People? Kontakta oss.