Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Konsulten har ordet

- Allt som ger värde måste få vara leverabler
Jag heter Maria Stensdotter och funderar rätt mycket på det här med agila metoder och UX. Jag tänkte försöka formulera mina tankar i den här lilla artikeln, några lite okonventionella kanske och
som skulle få en ”scrumtaliban att nervöst rycka sig i skägget” som en kollega uttryckte det.

Jag gillar att arbeta agilt, speciellt om man menar ett lättrörligt, snabbt och nära samarbete mellan de olika kompetenserna som behövs. Jag vill ha kort väg från design till implementation, med regelbundna användningstester och kvalitetsgranskningar. Jag är interaktionsdesigner, UX-designer eller användbarhetsarkitekt – kärt barn har många namn. Mitt kompetensområde tenderar att vara en lite udda, svårgreppbar, fågel i väldigt många agila projekt. Man vet inte hur man ska få in vår kompetens och våra aktiviteter i tillräckligt nedbrutna delar i sprintplaneringen. En steg på vägen när det gäller planeringen är att det blir självklart att en UX-strateg eller liknande finns med i den övergripande projektplaneringen. Tyvärr saknas detta väldigt, väldigt ofta.

- Sprint 0 – nej, sprint 1!
Ofta pratar man om sprint 0 som lösningen för att få in det förarbete som UX-området behöver göra i ett projekt. Det är effektkartläggning, målgruppsanalys, konceptdesign med övergripande designmönster: en grund att stå på vad gäller interaktionsdesignen, informationsstrukturen och den tänkta upplevelsen. Detta skulle alltså göras i en sprint nolla. Jag ser flera problem med att göra så. Dels så finns det en risk att sprint 0:an sväller väldigt mycket i tid och kostnad och vips har man lite för mycket specat och klart. Då sitter vi nästan i vattenfallsbåten eftersom det när själva utvecklingen sätter igång kan bli besvärligt att ändra på en del saker. ”Men en sprint 0 behöver bara vara 3-4 veckor” kanske ni säger, alltså som en vanlig sprint. Men varför kan vi då inte kalla det för sprint 1?

- UX-områdets leveranser ger lika mycket värde som körbar kod.
Ett annat problem är att UX-bitarna fortfarande står utanför ”de heliga utvecklingsteamen” och det är inte bra. Jag vill att UX-aktiviteterna som är grundläggande för att produkten faktiskt ska användas och bli omtyckt ska få lika stor vikt som de tekniska bitarna när utvecklingen drar igång. Jag tycker att projektet bör planeras (och bland de som planerar ska som sagt en person med användbarhetsperspektiv finnas med) utifrån allt som behöver göras. I sprint 1 görs analys av affärs- och användarkrav. En effektkarta, eller utkast till en, kan vara en leverans. En annan kan vara personasbeskrivningar. Om inte allt man behöver göra i en förstudie ryms i sprint 1, så förläng förstudiefasen med fler sprinter. Nu tänker ni kanske att ”men en effektkarta är inte körbar kod!”. Nej precis, men den ger lika mycket värde, om inte mer, till hela projektet.

- Allt som ger värde är en leverabel.
Vad ska då utvecklarna göra i sprint 1, när de inte har fått någon design att utgå ifrån? Sätta upp utvecklingsmiljöer, kolla kodbasen, om det finns speciella säkerhetskrav, best practice, färdiga bibliotek att använda kanske är några aktiviteter att börja med? Allt detta ger självklart också värde till projektet.

En till aspekt på det här med körbar kod till sprintdemon. En kollega sa till mig att alltför ofta hör man team som på demon säger ”Vi hann bara…”, ”Blev inte klara med…”. Sluta ursäkta er! Var istället stolta över det ni gjort och förklara hur det ger värde till projektet. Att det just då inte är körbart är en annan sak. Men det spelar ingen roll!

- Alla tillsammans från ax till limpa
De kompetenser som behövs ska alltså ingå i de agila teamen och eftersom UX-kompetens behövs hela vägen från ax till limpa måste vi också finnas i teamen som ska producera och leverera. UX-stories eller tasks ska också finnas med i samma backlogg som utvecklarna och höra ihop med samma burn down chart. Annars fortsätter vi se UX-kompetensen som något som är skilt från de andra delarna. Det kommer inte fungera. Vi lever i en väldigt snabbt föränderlig digital värld där det är grundläggande att förstå beteenden och drivkrafter. Därför måste vi sluta se allt i svart eller vitt och istället börja föredra en mer gråskalig agil metodik där vi är realistiska, pragmatiska och alla jobbar för ett bra resultat som ger en fantastisk användarupplevelse.

Maria Stensdotter, User Experience Designer

Läs mer

Äntligen är Tommie här

Nu skön Beamonmänniska har anslutit. Klippa på front end, varmt engagerad i agilt arbetssätt. Grymt kul att han är här. Nu skön Beamonmänniska har anslutit. Klippa på front end, varmt engagerad i agilt arbetssätt. Grymt kul att han är här.

Läs mer

Nytt uppdrag till Kremlan!

Allas vår ”Kremlan”, Marcus Kremel, har fixat ett nytt uppdrag hos en stor modekoncern *blink blink*, där han ska jobba som frontendutvecklare ett tag framöver. Kremlan kommer då att få jobba tillsammans med annan Beamon People, Jonas Oskö, som är Scrum Master i samma team. Det blir en hel del nya grejer för Marcus att lära sig, bl a CMSet CQ5 och hur det fungerar att jobba i förvaltning i en stor organisation. Vi tror att hans vassa javascriptkunskaper kommer väl till pass hos kunden!

Läs mer

FRUX på Cooking Agile

Den 18 mars samlades FRUX gruppen på Beamon och genomförde kursen "Cooking Agile- en praktisk kurs i agilt arbete" på Restaurang Lux i Stockholm. Ledd av kursens skapare  och en av Beamons agila coacher, Johan Timander, fick gruppen se hur en annan yrkesgrupp tacklar och hanterar samma problem med att få till leveranser i hög fart med högst möjliga kvalitet enligt prislapp. Efter en eftermiddag under styrning av Lux ägare Daniel Frick kunde deltagarna presentera sina måltider för varandra. Det höga tempot, leveransfokuset och försnacket kring det agila arbetet berikade deltagarna.

Kursen kommer fortsätta att utvecklas av Beamon tillsammans med Lux, nu mer skräddarsytt för organisationer med utmaningar med att införa och utveckla sitt agila arbetssätt.

Läs mer

Summering nya uppdrag hösten 2013

September-oktober har inneburit förnyelse och nyheter här på Beamon! Vi har äran att presentera två nya Beamonkunder, Tobii Technology AB och Tekis AB.  Fredrik kommer att bidra med teknisk projektledning i ett projekt som leder Tobii vidare mot nya spännande mål och Henrik hjälper Tekis med kravanalys och interaktionsdesign för kommande versionen av miljöärendesystemet Ecos.

Läs mer

Beamon visualiserar Sydafrikas befolkning

 

Beamon Consulting har fått i uppdrag av Sydafrikas statistiska centralbyrå att visualisera resultatet av Folkräkningen 2011 - Census 2011. Sydafrika genomför folkräkningar för att få statistik över hur landets befolkning utvecklas över åren. Detta var den tredje folkräkningen sedan landet demokratiserades 1994. För att kunna presentera den stora mängden data på ett lättillgängligt sätt anlitas Beamon Consultings expertkompetens.

- Projektet är mycket intressant för Beamon Consulting och visar på hur eftertraktad vår kompetens inom visualisering är. Vi tror väldigt mycket på våra möjligheter att få nya åtaganden inom området, säger Malin Norrstrand, ansvarig för området visualisering och försäljning.

- Genom Beamon Consultings arbete med visualiseringar har vi kunnat sätta en ny standard för den här typen av presentationer, säger Pali Lehohla, chef för myndigheten Statistics South Africa. Vi kan nu presentera data på ett enkelt sätt för beslutsfattare och andra intressenter och publiken blir trollbunden.

Läs mer