Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Tresiffrigt!

Vi är nu 100 Beams. Tresiffrigt.

Sista fredagen i månaden samlas vi på kontoret. Från frukost och presentation till Beamon Academy över lunchen och aw på kvällen. Alla som kan jobbar från kontoret istället för hos kund och den som inte har möjlighet att stanna hela dagen kan komma en stund. Allt för att samlas, umgås och arbeta tillsammans och/eller bredvid varandra. Den här gången passade vi på att fira.

Det känns fantastiskt att vi tillsammans har nått 100 kollegor som delar samma värderingar och drivkrafter och att det viktigaste fortfarande är att vi växer med rätt människor, att vi sätter kvalitet före tillväxt när vi rekryterar.

Grattis till oss!

Läs mer

HR ger sig ut på en förändringsresa

Hon började 2011. Beamon People, som då hette Beamon Consulting, skulle fylla 1 år och var redo att plocka in en person som kunde utveckla företagskulturen och göra kontoret till ett hem. Med tiden har hennes roll vuxit. Idag är Ellika Skohg Head of People & Culture (HR) och nu befinner sig HR-teamet på en förändringsresa.

Ellika, berätta om ditt jobb och dina dagar

En stor del av mitt arbete handlar om att skapa tillfällen och utrymme i vardagen så att alla Beamon People både känner gemenskap i bolaget och kan vara delaktiga i att påverka allt från små till större frågor. Jag stöttar team leads i personalfrågor och coachar i mer komplexa HR-ärenden. Min roll är att utveckla HR så att vi fortsätter göra skillnad och skapar värdefulla resultat för våra medarbetare och Beamon People som bolag.

Vad händer inom HR på Beamon People?

Mycket! Vi befinner oss i en förändringsfas. HR och Rekrytering var tidigare två separata funktioner och uppdelningen fungerade bra när Beamon People var ett mindre bolag. Även om vi inte delade det vardagliga arbetet så kunde vi ha ett nära samarbete. Nu när bolaget växer så krävs det att vi jobbar annorlunda. Vi vill ta HR till en ny nivå och har nu teamat upp för att bibehålla kvalitet, vår fina företagskultur och för att kunna nå våra verksamhetsmål som att fortsätta rekrytera rätt människor, skapa en genuin gemenskap och utveckla vårt ledarskap.

Det nya HR-teamet, uppbackade av förändringsledare Frank Ekelund från Take a change, har nyligen jobbat fram gemensamma mål och en ny vision. Precis som Beamon People i stort så vill vi som HR-team jobba annorlunda och göra skillnad på riktigt.

Hur?

Att göra skillnad på riktigt kräver omsorgsfullt arbete och väl investerad tid i bolagets utveckling, individens personliga utveckling och hos våra kunder. Som bolag vill vi förändras och utvecklas och det gör vi bara genom att växa med rätt människor. För att lyckas bygga ett starkt bolag vill vi främja mångfald och jämställdhet och en av våra styrkor är att vi rekryterar riktigt duktiga människor.

Tidigare stod HR för Human Relations, idag för Human Resources. Att fokusera på resurser istället för människa och miljö känns fel. Nu, som ett starkare team, vill vi lägga mer tid på rätt saker. Under förra konferensen diskuterade vi vår företagskultur ur perspektivet varför finns Beamon People. Alla plockade fram ett fint minne från sin tid på bolaget och vilka förutsättningar som hade möjliggjort att situationen blev så lyckad. Utifrån alla dessa förutsättningar fick var och en välja de tre viktigaste. Resultatet visade att människorna, vår genuina gemenskap och ledarskapet hamnade i topp tre så det är vad vi på HR People & Culture ska fokusera på mest framöver.

För att utveckla en företagskultur krävs ett genuint intresse att vara uppriktiga mot varandra. Vi hade aldrig varit här där vi som bolag är idag om vi inte hade tagit tillvara på våra styrkor, nämligen våra olikheter och vår naturliga strävan att förbättra och utveckla oss själva.

Min vision för HR - People & Culture är att vi ska bli mer snabbrörliga och effektiva där vi leder och utvecklar bolaget affärsmässigt med fokus på människa, ledarskap och genuin gemenskap. Jag är övertygad om att den här förändringsresan kommer skapa en roligare vardag för oss i teamet, det har jag redan sett resultat på.

Läs mer

Beamon People blir DI Gasell för tredje året i rad!

"Ditt företag är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma! Som Gasellföretag är du en av Sveriges hjältar. Du skapar jobb för människor, du driver tillväxt och inspirerar andra att följa i dina fotspår. Därför vill vi på Dagens industri hylla dig. Vi vill lyfta fram din insats och få dig att fortsätta framåt."

Vilket glädjande meddelande att få från Dagens Industri. Beamon People är nu ett Gasellföretag för tredje året i rad. Fantastiskt. Beams, det har vi gjort bra!

Läs mer

Att hjälpa, och ta hjälp av, en kollega

När Ilhan Erdal sent förra hösten började på ett nytt uppdrag kände han snabbt att den bild han hade av vad som förväntades av honom inte stämde överens med uppdragets beskrivning och han tog kontakt med konsultchef Maryam Engelbrecht. Läs deras och Thomas Larssons tankar om coachning kollegor emellan.

Maryam: "Ilhan och jag pratade om hans utmaningar i uppdraget och vi benade ut att hans största utmaning handlade om kommunikation och hur han kände sig begränsad i sin kommunikationskompetens."

Ilhan: "Jag ville bli tydligare i hur jag kommunicerar och förbättra min presentationsteknik. Ibland när jag presenterade olika incidenter i uppdraget så visste jag inte om mottagaren hade förstått. Deras blickar kunde se ut som frågetecken."

Maryam ville hitta en Beam som kunde coacha Ilhan och kom att tänka på Thomas Larsson och hur bra han är på tydlig kommunikation. Han är pedagogisk, har bra argumentationsteknik och är lätt att förstå. Thomas skulle passa perfekt, och Ilhan höll med.

Thomas: "Jag tror att alla på Beamon People blir glada när de får en fråga om att hjälpa till. När Maryam frågade om jag var intresserad av att coacha Ilhan så var det inget att fundera över, jag sa givetvis ja."

Vad är viktigast i en coachande situation?

Thomas: "Det är viktigt att båda parter vet vad som förväntas av dem. Jag ställde många frågor för att få en tydlig bild av vad vi stod inför och frågade Ilhan vad han ville få ut av upplägget. Coachning handlar mycket om att ställa utmanande och tuffa frågor som inspirerar till eftertanke. Det handlar också om förtroende. Alla har ett förtroendekapital från början och sen måste man gå in i en relation med ett öppet sinne och ansatsen att nu ska vi skapa förtroende, det är något av det viktigaste jag som coach kan göra. Det tredje är att inte ta ägandeskap för problemet. Det är också det svåraste. Det handlar om att hitta hinder och nya infallsvinklar, och att ta ansats i förtroendet och våga vara lite tuff och utmanande i frågorna."

Maryam: "Ja det handlar definitivt om att inte ta ansvar för att lösa problemen. Det är också viktigt att vara tydlig och rak; Vill du bli coachad? Vad förväntar du dig av mig? Det här förväntar jag mig av dig. När det handlar om att skapa förtroende så tror jag även att samma grundvärderingar underlättar och då kan det vara bra om båda kommer från samma bolag."

Så vad hände under våren?

Ilhan och Thomas träffades mellan fem och tio gånger under våren.
Ilhan: "Thomas lärde mig att se helheten. Vi diskuterade tillfällen när kommunikationen hade gått bra och andra som hade gått mindre bra och sedan varför det hade gått som det gjorde. Han fick mig att inse att det finns så mycket mer att kommunicera än det lilla man vet. Ibland så tror jag att jag vet något men så får jag den större bilden och då kan allt se annorlunda ut."

Thomas: "Som jag sa till Ilhan, när jag växte upp och började skriva sms så kostade det en del att skicka ett meddelande. Då lärde jag mig att vara tydlig i skrift. Det gällde att få in så mycket som möjligt i varje meddelande. Det var tvunget att vara genomtänkt, komprimerat och tydligt med alla detaljer inkluderade.
"Det var lättare för oss att fokusera på skriftlig kommunikation men vi pratade även om muntlig kommunikation och om presentationsteknik, fortsätter han. När det kommer till kommunikation så handlar det mycket om förtroende, om att ingjuta förtroende hos mottagaren, i det här fallet hos kollegor, så de känner trygghet i att det som sägs är korrekt och komplett. Det jobbade vi med."

Maryam: "Det har gått jättebra för Ilhan både i uppdraget och i coachningen. Han har verkligen sugit åt sig som en svamp. Det är viktigt. Det funkar inte med en briljant coach om inte den som coachas är mottaglig. Då faller det. Coachning funkar bara när båda parter är dedikerade. Ilhan får mycket cred för att han var stark nog att våga ta emot hjälp och jobba på ett konstruktivt sätt tillsammans med Thomas."

Ilhan, vad rekommenderar du för den som skulle vilja bli coachad?

"Vill du, så ta vara på chansen. Det kommer gynna både dig och din kollega när ni lär er av varandra. Det gäller att vara öppensinnad och att inte vara rädd för att ta emot feedback och kritik. Och om jag får frågan om att coacha någon framöver så kommer jag självklart försöka hjälpa till."

Läs mer

Beamon People bygger nya företagswebben tillsammans

Vi har en plattform för innovation, utveckling och kompetensspridning som vi kallar för Beamon Labs. Forumet drivs av utvecklare och genom att tillsammans ta fram och utveckla innovativa idéer till prototyper med full teknisk frihet kan utvecklare på Beamon People driva sin kompetensutveckling framåt och samtidigt dela med sig. Nu använder vi plattformen när vi bygger en helt ny webb.

Den första utvecklingssprinten gick av stapeln under två dagar häromveckan. Utvecklarna Niklas Peiper, William Hamparsomian, Sebastian Qvarfordt och produktägare Jonas Oskö tog en paus från sina uppdrag och jobbade fram grundstrukturen och de nödvändiga integrationerna.

Arbetet resulterade i en frontend app (React/Redux), en backend app (Go-lang) och konfigurationer för continuous integration och continuous delivery för båda apparna. Dessutom modellerades innehåll i en molnbaserad CMS-produkt som vi är nyfikna på. Funktionellt blev resultatet en enkel bloggfunktion med puffar, artiklar, bilder och filtrering. Vår webbredaktör Anna Fjellström var med och testade.

Teamet reflekterar under sprinten
Beslutet om att Beamon People ville ta fram en ny sajt togs initialt med ett redaktörsperspektiv i åtanke då den befintliga webben är svår att uppdatera och vidareutveckla. Den byggdes som ett isolerat projekt av konsulter mellan uppdrag, med ett fåtal personer involverade. Resultatet blev en fungerande sajt men den har inte kunnat vidareutvecklas och det har inte heller funnits ett större intresse för det. Jonas: "Först funderade vi på att endast byta till en wordpress-lösning för att ge redaktörerna tillgång till en etablerad plattform. Parallellt påbörjade vi ett varumärkesarbete på Beamon People med fokus på innehåll och design och frågan uppstod då om vi verkligen skulle satsa på att bara byta ut CMS-delen och inte fräscha upp designen. Var det verkligen något vi ville lägga tid på? Nej, det gedigna arbetet kring varumärket ville vi ta rygg på. Hur skulle vi ta oss an projektet och var det möjligt för oss att lägga ner den tid det skulle ta? Många blev involverade och frågorna marinerades. Efter många kloka inlägg från flera personer kände vi alla att det vore grymt att ta fram en sajt som vi kan stå för. Vi såg många vinster med att själva bygga den, inte minst kring kompetensutveckling genom att välja ny teknik som vi vill arbeta med, men också kring möjligheter till kontinuerlig vidareutveckling.

På Beamon People föredrar vi att arbeta agilt. Vi som är inblandade har träffats och diskuterat teknikval och hur samarbetet ska se ut. Tanken är att hela tiden generera värde och pusha små förändringar i den takt vi klarar av."

William: "Ja, vi har pratat om tekniska val tidigare men inte implementerat något. Nu diskuterar vi löpande för- och nackdelar med olika val, vad som kan bli bättre och vilka vinningarna blir."

Sebastian: "Mycket av det vi gör nu är det som blir basen för allt annat så det är viktigt att vi tar fram en bra grund. Vi vill inte riva bort och göra om. Det ska också vara lätt att plocka upp för vem som helst som har tid och möjlighet att fortsätta. Målet efter nästa sprint är att det ska finnas en lista över saker att göra och vem som helst ska kunna hugga."

Jonas: "Det vore fantastiskt, även senare efter “go-live”, att vi som jobbar på Beamon People kontinuerligt kommer på nya funktioner som vi vill ha på sajten och att det då ska vara enkelt att bygga vidare."

Sebastian: "Konceptet måste vara lätt för att alla ska kunna hoppa på tåget och vi tror att vi har gjort det enkelt. Ingen tung dokumentation är nödvändig."

Jonas: "Ambitionen är att alla som kan och vill ska committa minst en grej. Det ska genomsyra projektet som helhet, att det är fler än en person som är aktiv. Det tar längre tid på det sättet men det blir allas “baby” och det är viktigt för tech-kulturen i bolaget. Att det inte bara är ett beställningsjobb utan att vi alla påverkar vad vi ska göra härnäst."

William: "När en CMS-del är klar acceptanstestas den av redaktörerna som senare är de som ska jobba med det vi bygger. På det sättet kan vi fånga upp fel och snedsteg direkt. Vi gillar agil utveckling."

Så vad blev resultatet av första sprinten och vad händer härnäst?
Vi har valt ett molnbaserat CMS, Contentful, som vi är nyfikna på. Vi har en backend skriven i programmeringsspråket Go som är ett populärt språk. Ofta innebär ett nytt språk också nytt tänk och nya miljöer och tooling vilket kan vara en tröskel, men Go har gått relativt snabbt att komma igång med. Det är tillgängligt för alla men också nytt för alla vilket är både roligt och utvecklande.

Vi använder oss av principerna continuous integration och continuous delivery vilket betyder att all kod vi merge:ar integreras och deployas automatiskt till produktionsmiljön. Målet är att bygga, testa och släppa mjukvara snabbare och mer frekvent vilket också betyder färre risker och snabbare resultat.

Planen är att låta sajten växa fram och låta det ta den tid som behövs, men vi vill lansera en parallell sajt, en work-in-progress, och hoppas på en smyglansering innan den är perfekt. Vi har redan börjat lägga in innehåll i de delar som har utvecklats i den här sprinten. Till exempel är bloggen fungerande redan nu även om den är långt från “pixel perfect” enligt skisserna som har tagits fram av vår egen designer Maria Herkner.

Anna som testade resultatet av den första sprinten reflekterar: "Det kommer nog bli en utmaning att vänja sig vid contentful men det känns bara spännande, jag har varit taggad på en ny hemsida länge. Det format vi använder idag är för rörigt för att man skulle kunna lista ut funktionerna själv och det är tidskrävande att lära ut det till någon annan. Den nya hemsidan kommer bli rolig att arbeta med och det finns mer utrymme att ta ut svängarna och göra något unikt.

Jonas avslutar: "Vi hoppas att vi får en ny sammansättning av teamet vid nästa sprint för att involvera fler. Vi vill inte vara för många vid varje tillfälle, max fyra personer. Det är omöjligt att få ihop kalendern för fler, svårt att vara effektiva och ta snabba beslut om vi är för många. Viktigt för en sprint är ett tydligt sprintmål, t ex en specifik feature, s att alla beslut kan fattas med fokus på det."

Om ett par veckor är det dags igen. 

Läs mer