Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Elin Karasalo börjar idag!

Frontendaren Elin är äntligen här! Hon har precis haft en förmiddag med intro på kontoret och nu springer hon direkt ut i uppdrag, stort lycka till och varmt välkommen till Beamon People!

Läs mer

Beamon People får, som första IT-bolag, Women for Leaders symbol ”Equal employer”

Beamon People är unika som techbolag. Hos oss är 48% kvinnor och i ledningsgrupp och säljgrupp är andelen 50% kvinnor. Som första företag i IT-branschen ingår vi partnerskap med Women for Leaders och får symbolen Equal employer då vi aktivt jobbar med jämställdhet som ett strategiskt och prioriterat område. Equal employer betyder att vi förbinder oss att:

 • arbeta aktivt för inkluderande företagskultur och värderingar
 • säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
 • arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.


Daniel J:son Lindh, VD Beamon People:

”Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi anställer fantastiska människor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Säger sig självt att hälften av dem borde vara kvinnor då. Sedan verkar vi i en bransch där män är klart överrepresenterade i de tekniska rollerna, vilket gör det utmanande rent numerärt. Att vi vidare behandlar alla våra medarbetare med samma respekt och ger alla samma möjligheter är precis lika självklart. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet.”

Om Women for Leaders

Women for Leaders delar ut symbolen Equal employer till företag som arbetar aktivt med jämställdhet. De hjälper företagen att utveckla ett framtidssäkrat och hållbart ledarskap genom strategisk rådgivning och genom WfL Premium Leadership Program. Women for Leaders driver också WfL Network, ett kvinnligt nätverk som syftar till att peppa kvinnor att våga kliva fram samt att stärka och stötta dem i sina karriärer.

Läs Women for Leaders pressmeddelande här

Läs mer

Idag börjar Louise Thessman, hurra!

Denna vinterstormiga dag firar vi att vi blir fler! Vi är så glada att kunna välkomna Louise Thessman som är en frilufts- och vintersportälskande kravare. Louise gör idag sin första dag på Beamon People och på nya spännande uppdraget.

Varmt välkommen och stort lycka till!

Läs mer

En medveten, aktiv och krävande förändringsprocess. Beamon People jobbar med en intern agil coach.

”Utveckling och förändring innebär alltid ett mått av osäkerhet, vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Att bli coachad är en medveten, aktiv och ofta krävande förändringsprocess. Det kan vara obekvämt. Det handlar om viljan att utforska och utmana sig själv, sina handlingar, värderingar och föreställningar. Coachning handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva - att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation. En coach ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Genom coachning kan en individ eller grupp utveckla sin livskvalitet och lyckas utnyttja hela sin potential.”

Så berättade Johan Timander i våras då det var dags för honom att minska antalet konsulttimmar och gå in i sin nya roll som intern agil coach. Så vad har hänt sedan dess?

Johans roll innefattar professionell coachning, facilitering, utbildning och mentorering. Han har under hösten hunnit med att arbeta med olika team (sälj, HR och ledning) och personlig coachning men även lett teambuilding-övningar vid konferenser. Jag träffade Johan tillsammans med HR-ansvarig Ellika och Säljchef Andreas för att höra mer om hur deras samarbete under hösten har sett ut.

Berätta, hur har ni jobbat med Johan under hösten?

Ellika: "HR och Rekrytering var tidigare två separata avdelningar men när bolaget nu växer så krävs det att vi jobbar annorlunda och därför gick vi samman. Vi hann knappt bli ett team innan vi körde igång med Johan och det var en fantastisk start. Vi fick direkt möjlighet att stanna upp, reflektera och ta reda på hur individerna men även teamet mådde. Vi satte tydliga mål och delmål, konkretiserade värden och diskuterade vad som händer med våra resultat, och framför allt så teamade vi upp. Redan vid uppföljningen ett par veckor senare såg vi tydliga resultat."

Johan: "Vi arbetade med klassiska retro-övningar och pratade om hur teamet rent praktiskt kan fokusera på olika områden och för dessa planera, följa upp, prioritera och ta beslut. Det visade sig att för People & Culture (HR) ligger utmaningarna i att de hanterar mjuka värden, det handlar ofta om kvalitativa värden istället för kvantitativa vilket gör det svårare att mäta resultat. Vad innebär det att rekrytera, att arbeta med bokföring, att bibehålla kvalitet och upprätthålla företagskulturen?"

Ellika: "Vi hade inte stämt av så ofta om det inte hade varit för våra retron med Johan och jag tror att det finns en risk att vi hade sprungit förbi detta arbete annars. Nu pratar vi istället om våra gemensamma mål och använder dem som verktyg när vi känner oss ”off track”. Vi är inte i hamn ännu men vi har en roadmap, en gemensam överblicksbild och kan lättare prioritera, något vi lärde oss under resans gång."

"Teamets utveckling är tydlig och det ger en enorm boost och glädje. Det sitter i de små detaljerna. Vi har förståelse för vad vi som team har för utmaningar och det en individ står inför vill teamet backa upp. Vid frågeställningar så känner jag engagemang från hela teamet. Det här ska vi, inte jag, lösa. Det är jättefint att se."

Andreas: "I säljteamet springer vi fort. Vi är fokuserade på affärer och på det som ligger i nära framtid. Vi är ett team men vi springer var och en för sig, på olika kanter. Jag, som en av ledarna för teamet, har tidigare känt att allt går bra så länge affärerna går bra men jag har lärt mig att det är viktigt att teamet utvecklas också. Vi får nu en större förståelse för varje individ och jag lär mig jättemycket om teamet. Vi ser en snabb utveckling när vi jobbar med Johan, ett välmående och alla i teamet lyfter. Arbetet vi lägger ner tillsammans ger effekter jättefort. Dels på individnivå men ur mitt perspektiv så får vi även verktyg och en insikt om hur vi kan jobba med varje individ framöver för att lyfta teamet. Vår största utmaning är att vi är så utspridda och då blir kommunikationen lidande."

Johan: "Ja, er utmaning har handlat om att upprätthålla kommunikationen. Ni har pratat ofta och ingående om vad ni vill testa individuellt och hela tiden kommer vi tillbaka till kommunikation. Andreas: Vi måste hitta ett bra och effektivt sätt att kommunicera. Där har vi nu nått långt och vi märker stora förbättringar i gruppen men vi kommer fortsätta utveckla oss och hitta nya sätt att arbeta både individuellt och tillsammans."

Hur kommer det fortsatta samarbetet se ut?

Ellika: "Jag känner att det är dags att hitta tillbaka till rutinerna och då ta hjälp av Johan för att komma vidare. Vi har två nya personer i teamet och vi har inte ännu helt hittat våra roller. Det kommer vara värdefullt med stöttning under våren när vi stannar upp och reflekterar och hittar fler verktyg för att bli mer självgående. Vi har en vision men nu ska vi ta fram planen för året för att nå fram. Den behöver vi hjälp med för att landa."

Andreas: "Vi ser det som en pågående process och skulle vilja följa upp löpande. Alltid med ett retro men olika punkter att jobba på inför nästa gång. Jag märker att lägsta nivån blir högre för varje gång vi ses och det tror jag alla teammedlemmar också känner. Ibland skrattar jag nästan när alla kastar sig på tavlan för att skriva upp tankar och idéer, det är en tävling om vem som kommer fram först."

Johan: "Ja, alla vill bidra, ingen är passiv. Det bubblar med tankar och idéer."

Andreas: "Vi brukar ta en snabb feedback-runda i slutet av mötet med frågan hur mycket gav det dig att vara här? Säljteamet är alltid positiva. Vi är hela tiden på väg men det är nyttigt för oss att samla ihop oss."

Johan: "Det finns så många saker att djupdyka i; processer, personlig utveckling, teambuilding och frågeställningar såsom behöver vi göra de saker som vi idag gör per automatik, eller hur utbildar vi oss?"

"Det finns en modell som skarpt förenklat beskriver en sammansatt person – yrkesliv, privatliv och familj, du behöver alla pusselbitarna. Missköter du någon del så hamnar du i obalans. Mitt jobb är att erbjuda en verktygslåda som kan hjälpa till att återställa balansen igen. Tidigare har det varit ett svaghetstecken att be om hjälp men det har förändrats och på Beamon People så tycker vi att det är bra att be om hjälp, att det är en tillgång och en möjlighet att utvecklas."

Ellika: "Johan, du och ditt arbete som agil coach har en självklar plats att fylla här på Beamon People."

Johan har även varit involverad i att ta fram ett koncept för Beamon Peoples konsultskola tillsammans med två kollegor. Mer om detta inom närmsta veckorna. Håll utkik.

Bilden är tagen under förra årets Beamon Innovation Day där Johan hade en Self Confidence Boost Workshop. Kanske märks?

Läs mer

2017, vilket år!

Vilket år. Så många positiva saker har hänt och som alltid har Beams i allra högsta grad varit delaktiga i att bygga ett bättre Beamon People under året. Ett stort engagemang har påverkat vad vi har gjort och hur vi har utvecklats.

Några av 2017 års highlights:

 • Vi har blivit 100 amazing beams.
 • Vi har arbetat med intressanta kunder i spännande och utmanande uppdrag.
 • Beamon People har blivit Gasell för tredje året i rad.
 • Vi har flyttat till ett nytt kontor. Ett andra hem som vi kravställde, valde och designade tillsammans.
 • Vi har vid sidan av uppdrag påbörjat bygget av en ny företagswebb tillsammans, från effekter vi vill uppnå till design, utveckling och kvalitetssäkring.
 • Vi har vid våra konferenser definierat vad som är allra viktigast med Beamon People; rekrytering, den genuina gemenskapen och ledarskapet. Att dessa tre områden ligger oss varmt om hjärtat har i sin tur bland annat resulterat i att vi har:
  • introducerat delat ledarskap i våra grupper för att närhet och ledarskap är viktigt för oss.
  • byggt ett starkare HR-team för att kunna fokusera mer på närhet och att växa med bibehållen kvalitet, kultur och känsla.
  • byggt ett starkare sälj för att skapa oss ännu bättre möjligheter att hitta rätt uppdrag.
  • anordnat event som after work med vänner i branschen, Beamon Academy, testpubar och företagsfester där vi även passade på att bjuda in externa gäster i betydligt större utsträckning än tidigare.
 • Slutligen alla otroliga, modiga och utmanande individuella resor och insatser. Beams har gjort förflyttningar till nya roller, bytt grupp, utmanat kunder med fingertoppskänsla, tagit sig an nya utmaningar utanför komfortzonen och hjälpt till att bygga ett bättre Beamon People.


Hur ska vi klara av att matcha detta magiska 2017 nästa år? Inga problem. Det blir ett nytt Beamon People även 2018, det kan vi garantera.

Stort tack till alla Beams, kunder och vänner för ett fantastiskt år! Nu ser vi fram emot ett minst lika fint 2018.

Läs mer

Beamon på Kotlinkonferensen

I början av november gick Kotlinkonferensen av stapeln. Den första någonsin. Andreas Gustafsson och Tommie Nygren fanns på plats.

Så varför Kotlin? Det är ett programmeringsspråk som är koncist, säkert, driftskompatibelt och verktygsvänligt.

Vi pratade med Andreas Gustafsson som berättade:

Tredagarskonferensen inleddes med en introduktionsworkshop som täckte syntax och baserna i språket. Övriga dagar bestod av 45-minuterspresentationer varje timme från tidig morgon till sen kväll. Varje talare var en tung kotlinare, antingen en av språkets utvecklare, intellij-folk, någon som gjort spektakulära saker med språket eller hade fundamentala insikter att dela med sig av.

Vad är särskilt intressant med Kotlin?

För mig, två saker. Den första är för att Oracle äger Java och Oracles benhårda dedikation till bakåtkompabilitet är en modell som författaren inte anser är framtidssäker. Kotlin kan ersätta java i alla applikationer utan några förluster, till och med med en mängd vinster.

Den andra anledningen är att google kommer att övergå från en mainly java till en mainly kotlin plattform i Android som jag jobbar med. Och även på backend-sidan kommer kotlin att konkurrera ut java inom 10-15 år för nyutvecklingsprojekt.

Kotlin har i praktiken kollat på alla andra språk och kombinerat dem, valt ut det bästa och vaskat det sämsta. Språket har en väldigt fin, koncis och lättläst syntax med reducerad mängd bullshit jämfört med andra imperativa språk. Till exempel så behöver man inte typdeklarera alla variabler, inga semikolon och reducerad mängd måsvingar. Språket har inbyggt stöd för lambdas och listomfattande funktioner på alla kollektioner och ett begynnande ramverk av extensions som sköter allt från syntetiska vy-importer i Android till coroutines för att lösa asynkronisitetsproblem i backend. Det primära är att de har löst det fruktade NullPointerException genom att ha inbyggd null-coalescing och propagation som man kan använda med deras fina Elvis-operator för att sätta default-värden.

Idag jobbar jag med kotlin, både på jobbet och hemma. Hemma kör jag pure-kotlin från vylaget till backend. På jobbet har vi en android-app som är primärt java men som jag gradvis konverterar till kotlin. Eftersom kotlin är helt interoperable till java så är det enkelheten själv att köra vissa filer i kotlin och andra i java. Den officiella kotlin-pluginen för IntelliJ/Android Studio kan konvertera en javafil till kotlin med ett enkelt kortkommando och klarar till och med att konvertera snippets från andra källor om man copy-pastar kod från till exempel Stack Overflow, vår gud och räddare.

Det enda jag hittills har hittat som jag inte älskar med språket är att stödet för reflections är lika svagt som Javas men annars är allt väldigt smidigt helt enkelt.

Läs mer