Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Beamon Peoples konsultskola - utmanande och roligt

Istället för att fokusera på kompetensområden vid nyinstiftad konsultskola så vill Beamon People fokusera på individen, kontakten mellan människor och på det sättet även förankra och vidareutveckla företagskulturen.

Idén om en konsultskola föddes vid en Innovation Day (konferens). Johan Timander, Marta Muñoz och Petter Knöös har utifrån de initiala idéerna tagit fram ett koncept. I april kommer konceptet att testköras för att sedan rullas ut fullskaligt till hösten. Konsultskolan blir ett tillfälle för nyanställda att lära känna bolaget och företagskulturen, sig själva och sina kollegor.

Johan: "Den initiala tanken handlade om att ta fram en kurs i konsultmässighet men resultatet kändes inte Beamonesquet. Att ta fram en mall för hur man beter sig som Beamon People är inte respekt för Beamon People. Det vi istället vill ge är chansen att lyfta fram hur en individ agerar och sedan lyfta individen. För mig är innebörden i ordet konsult att bidra med tankar, att vara konsultativ och att vara en värdefull människa."

Marta: "Vi vill också att nyanställda ska få möjlighet att vara “Beamon” från starten men då måste vi berätta hur vi har jobbat, hur vi jobbar idag och vilka vi är. Vi anordnar en aktivitet där vi får möjlighet att introducera Beamon People - historia och framtid - och inkludera de nyanställda i bolaget."

Petter: "Beamons konsultskola blir en vidareutveckling av introdagen som vi har idag. Den kommer bestå av dels en introduktion till Beamon People men även teambuildingövningar som handlar om att våga gå utanför sin komfortzon, att lära känna varandra och att ha riktigt kul. Det är svårt att lära känna alla i ett bolag men på det här sätter så får alla en väg in i gruppen. Det är också en möjlighet att förvalta och bygga företagskulturen genom att inkludera alla i bolagets historia och vision för framtiden."

Varje tillfälle anordnas för blandade grupper om ca 10 personer och två interna facilitatorer. Upplägget är två dagar med gemensamma, och personliga, övningar. Roligt absolut, men också utmanande med en djupdykning i dig själv.

Johan: "Jag älskar uttrycket “Unika Tillsammans”. Vi på Beamon People är så olika varandra men ändå gillar vi att hänga ihop. Det finns ett enormt värde i att bibehålla den känslan. Att behålla våra kärnvärden."

Alla Beams kommer att gå skolan och därefter anordnas tillfällen för nyanställda ett par gånger om året.

Vad hoppas ni på för resultat?
Att deltagarna tycker att det var en häftig upplevelse. Att det var jobbigt, intressant, roligt och väl värd investerad tid. Och att de är kära i bolaget, avslutar Marta.

Läs mer

Dubbelt upp!

Mitt i sportlovsveckan får vi ett härligt tillskott i Beamongänget. Vi är jätteglada att få välkomna agila coachen/scrum mastern/produktägaren Sabine Neumann och UX-designern Rosie Jonsson till oss! 

Läs mer

Beams MOOD

Ett av Beamon Peoples viktigaste mål är att vara det bästa bolaget med de mest nöjda medarbetarna. MOOD, som vi kallar vår medarbetarundersökning, ger oss möjlighet att följa upp och säkerställa att vi är just det, men även att agera om vi ser ett resultat som pekar på något annat, vilket gör svaren väldigt värdefulla.

MOOD täcker bland annat företagskultur, kollegor, chefer och ledarskapet, möjlighet att påverka, kompetensutveckling och uppdrag. Nu har vi summerat den senaste undersökningen och den visar på glädjande resultat. Daniel J:son Lindh, VD på Beamon People, berättar.

Vad kan du utläsa ur resultatet för senaste undersökningen?
"Först och främst så var totala snittet 5,4 av 6 vilket är oerhört fina betyg. Sedan senaste undersökningen har vi jobbat med de frågor som visade på förbättringsmöjligheter och det är roligt att se att vi är på rätt väg i de frågorna."

Hur följer ni upp resultatet från en medarbetarundersökning?
"Vår ambitionsnivå är att alltid ligga väl över 5 (av 6) och att alla eventuella negativa trender ska hanteras på både bolags- och gruppnivå. Så snart sammanställningen är gjord går vi igenom resultatet med hela bolaget och sen tittar respektive grupp på sitt specifika resultat. Undersökningen är anonym men grupptillhörighet anges. När grupperna har gått igenom sina resultat summerar vi i ledningsgruppen och eventuella negativa trender tar vi actions på. Slutligen återkopplar vi till alla på bolaget om vad som har hanterats."

Vad blir fokus nu?
"Vi fortsätter att agera på allt som kommer upp och det vi jobbar vidare med nu är att säkerställa att alla som vill känner sig inkluderade i bolagets utveckling och våra gemensamma mål. Första steget är en mål och vision-workshop senare i februari."

 

Läs mer

Att växa med närhet – om delat ledarskap

Beamon People fortsätter att växa och då är det viktigt att vi samtidigt utvecklar ledarskapet. För att bibehålla närheten tar vi hjälp av fler Beams och adderar delat ledarskap i grupperna.

Delat ledarskap kan betyda allt från en tydlig fördelning av specifika arbetsuppgifter till samledarskap, vilket i sin tur betyder att de som delar på ledarskapet gör det fullt ut, inom alla ansvarsområden. Med ett delat ledarskap blir verksamheten mindre sårbar då fler kan täcka upp för varandra. Det kan också vara en fördel när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Det gäller att ha kvalitet i den löpande verksamheten, men också att kunna ändra riktning och arbetssätt vid behov, något som det delade ledarskapet kan skapa goda förutsättningar för.

Gemensamma värderingar, förtroende för varandra och prestigelöshet är framgångsfaktorer för ett lyckat delat ledarskap. En likhet i människosyn är viktigt men andra olikheter kan komplettera varandra och driva utvecklingen framåt. Likaså att växla och varva – att låta arbetsuppgifterna vandra fram och tillbaka, givetvis med en tydlighet gentemot alla medarbetare.

Några röster om delat ledarskap.

Maryam, QA: ”Det som är viktigt för att ett delat ledarskap ska fungera optimalt är tydlighet. Det måste vara tydligt hur uppdraget fördelas och vem man ska vända sig till med olika frågor och ärenden.”

Omid, QA: ”Förutom att ledarskapet blir starkare med två individer som kompletterar varandra och adderar olika perspektiv, så är det också en fördel för den som leder att ha någon att bolla med.

Är du nyfiken på hur vi jobbar vidare med delat ledarskap på beamon People? Kontakta oss.

Läs mer

Elin Karasalo börjar idag!

Frontendaren Elin är äntligen här! Hon har precis haft en förmiddag med intro på kontoret och nu springer hon direkt ut i uppdrag, stort lycka till och varmt välkommen till Beamon People!

Läs mer

Beamon People får, som första IT-bolag, Women for Leaders symbol ”Equal employer”

Beamon People är unika som techbolag. Hos oss är 48% kvinnor och i ledningsgrupp och säljgrupp är andelen 50% kvinnor. Som första företag i IT-branschen ingår vi partnerskap med Women for Leaders och får symbolen Equal employer då vi aktivt jobbar med jämställdhet som ett strategiskt och prioriterat område. Equal employer betyder att vi förbinder oss att:

  • arbeta aktivt för inkluderande företagskultur och värderingar
  • säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
  • arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.


Daniel J:son Lindh, VD Beamon People:

”Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi anställer fantastiska människor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Säger sig självt att hälften av dem borde vara kvinnor då. Sedan verkar vi i en bransch där män är klart överrepresenterade i de tekniska rollerna, vilket gör det utmanande rent numerärt. Att vi vidare behandlar alla våra medarbetare med samma respekt och ger alla samma möjligheter är precis lika självklart. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet.”

Om Women for Leaders

Women for Leaders delar ut symbolen Equal employer till företag som arbetar aktivt med jämställdhet. De hjälper företagen att utveckla ett framtidssäkrat och hållbart ledarskap genom strategisk rådgivning och genom WfL Premium Leadership Program. Women for Leaders driver också WfL Network, ett kvinnligt nätverk som syftar till att peppa kvinnor att våga kliva fram samt att stärka och stötta dem i sina karriärer.

Läs Women for Leaders pressmeddelande här

Läs mer