Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Beams MOOD

Ett av Beamon Peoples viktigaste mål är att vara det bästa bolaget med de mest nöjda medarbetarna. MOOD, som vi kallar vår medarbetarundersökning, ger oss möjlighet att följa upp och säkerställa att vi är just det, men även att agera om vi ser ett resultat som pekar på något annat, vilket gör svaren väldigt värdefulla.

MOOD täcker bland annat företagskultur, kollegor, chefer och ledarskapet, möjlighet att påverka, kompetensutveckling och uppdrag. Nu har vi summerat den senaste undersökningen och den visar på glädjande resultat. Daniel J:son Lindh, VD på Beamon People, berättar.

Vad kan du utläsa ur resultatet för senaste undersökningen?
"Först och främst så var totala snittet 5,4 av 6 vilket är oerhört fina betyg. Sedan senaste undersökningen har vi jobbat med de frågor som visade på förbättringsmöjligheter och det är roligt att se att vi är på rätt väg i de frågorna."

Hur följer ni upp resultatet från en medarbetarundersökning?
"Vår ambitionsnivå är att alltid ligga väl över 5 (av 6) och att alla eventuella negativa trender ska hanteras på både bolags- och gruppnivå. Så snart sammanställningen är gjord går vi igenom resultatet med hela bolaget och sen tittar respektive grupp på sitt specifika resultat. Undersökningen är anonym men grupptillhörighet anges. När grupperna har gått igenom sina resultat summerar vi i ledningsgruppen och eventuella negativa trender tar vi actions på. Slutligen återkopplar vi till alla på bolaget om vad som har hanterats."

Vad blir fokus nu?
"Vi fortsätter att agera på allt som kommer upp och det vi jobbar vidare med nu är att säkerställa att alla som vill känner sig inkluderade i bolagets utveckling och våra gemensamma mål. Första steget är en mål och vision-workshop senare i februari."

 

Läs mer

Att växa med närhet – om delat ledarskap

Beamon People fortsätter att växa och då är det viktigt att vi samtidigt utvecklar ledarskapet. För att bibehålla närheten tar vi hjälp av fler Beams och adderar delat ledarskap i grupperna.

Delat ledarskap kan betyda allt från en tydlig fördelning av specifika arbetsuppgifter till samledarskap, vilket i sin tur betyder att de som delar på ledarskapet gör det fullt ut, inom alla ansvarsområden. Med ett delat ledarskap blir verksamheten mindre sårbar då fler kan täcka upp för varandra. Det kan också vara en fördel när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Det gäller att ha kvalitet i den löpande verksamheten, men också att kunna ändra riktning och arbetssätt vid behov, något som det delade ledarskapet kan skapa goda förutsättningar för.

Gemensamma värderingar, förtroende för varandra och prestigelöshet är framgångsfaktorer för ett lyckat delat ledarskap. En likhet i människosyn är viktigt men andra olikheter kan komplettera varandra och driva utvecklingen framåt. Likaså att växla och varva – att låta arbetsuppgifterna vandra fram och tillbaka, givetvis med en tydlighet gentemot alla medarbetare.

Några röster om delat ledarskap.

Maryam, QA: ”Det som är viktigt för att ett delat ledarskap ska fungera optimalt är tydlighet. Det måste vara tydligt hur uppdraget fördelas och vem man ska vända sig till med olika frågor och ärenden.”

Omid, QA: ”Förutom att ledarskapet blir starkare med två individer som kompletterar varandra och adderar olika perspektiv, så är det också en fördel för den som leder att ha någon att bolla med.

Är du nyfiken på hur vi jobbar vidare med delat ledarskap på beamon People? Kontakta oss.

Läs mer

Elin Karasalo börjar idag!

Frontendaren Elin är äntligen här! Hon har precis haft en förmiddag med intro på kontoret och nu springer hon direkt ut i uppdrag, stort lycka till och varmt välkommen till Beamon People!

Läs mer

Beamon People får, som första IT-bolag, Women for Leaders symbol ”Equal employer”

Beamon People är unika som techbolag. Hos oss är 48% kvinnor och i ledningsgrupp och säljgrupp är andelen 50% kvinnor. Som första företag i IT-branschen ingår vi partnerskap med Women for Leaders och får symbolen Equal employer då vi aktivt jobbar med jämställdhet som ett strategiskt och prioriterat område. Equal employer betyder att vi förbinder oss att:

  • arbeta aktivt för inkluderande företagskultur och värderingar
  • säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
  • arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.


Daniel J:son Lindh, VD Beamon People:

”Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi anställer fantastiska människor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Säger sig självt att hälften av dem borde vara kvinnor då. Sedan verkar vi i en bransch där män är klart överrepresenterade i de tekniska rollerna, vilket gör det utmanande rent numerärt. Att vi vidare behandlar alla våra medarbetare med samma respekt och ger alla samma möjligheter är precis lika självklart. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet.”

Om Women for Leaders

Women for Leaders delar ut symbolen Equal employer till företag som arbetar aktivt med jämställdhet. De hjälper företagen att utveckla ett framtidssäkrat och hållbart ledarskap genom strategisk rådgivning och genom WfL Premium Leadership Program. Women for Leaders driver också WfL Network, ett kvinnligt nätverk som syftar till att peppa kvinnor att våga kliva fram samt att stärka och stötta dem i sina karriärer.

Läs Women for Leaders pressmeddelande här

Läs mer

Idag börjar Louise Thessman, hurra!

Denna vinterstormiga dag firar vi att vi blir fler! Vi är så glada att kunna välkomna Louise Thessman som är en frilufts- och vintersportälskande kravare. Louise gör idag sin första dag på Beamon People och på nya spännande uppdraget.

Varmt välkommen och stort lycka till!

Läs mer

En medveten, aktiv och krävande förändringsprocess. Beamon People jobbar med en intern agil coach.

”Utveckling och förändring innebär alltid ett mått av osäkerhet, vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Att bli coachad är en medveten, aktiv och ofta krävande förändringsprocess. Det kan vara obekvämt. Det handlar om viljan att utforska och utmana sig själv, sina handlingar, värderingar och föreställningar. Coachning handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva - att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation. En coach ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Genom coachning kan en individ eller grupp utveckla sin livskvalitet och lyckas utnyttja hela sin potential.”

Så berättade Johan Timander i våras då det var dags för honom att minska antalet konsulttimmar och gå in i sin nya roll som intern agil coach. Så vad har hänt sedan dess?

Johans roll innefattar professionell coachning, facilitering, utbildning och mentorering. Han har under hösten hunnit med att arbeta med olika team (sälj, HR och ledning) och personlig coachning men även lett teambuilding-övningar vid konferenser. Jag träffade Johan tillsammans med HR-ansvarig Ellika och Säljchef Andreas för att höra mer om hur deras samarbete under hösten har sett ut.

Berätta, hur har ni jobbat med Johan under hösten?

Ellika: "HR och Rekrytering var tidigare två separata avdelningar men när bolaget nu växer så krävs det att vi jobbar annorlunda och därför gick vi samman. Vi hann knappt bli ett team innan vi körde igång med Johan och det var en fantastisk start. Vi fick direkt möjlighet att stanna upp, reflektera och ta reda på hur individerna men även teamet mådde. Vi satte tydliga mål och delmål, konkretiserade värden och diskuterade vad som händer med våra resultat, och framför allt så teamade vi upp. Redan vid uppföljningen ett par veckor senare såg vi tydliga resultat."

Johan: "Vi arbetade med klassiska retro-övningar och pratade om hur teamet rent praktiskt kan fokusera på olika områden och för dessa planera, följa upp, prioritera och ta beslut. Det visade sig att för People & Culture (HR) ligger utmaningarna i att de hanterar mjuka värden, det handlar ofta om kvalitativa värden istället för kvantitativa vilket gör det svårare att mäta resultat. Vad innebär det att rekrytera, att arbeta med bokföring, att bibehålla kvalitet och upprätthålla företagskulturen?"

Ellika: "Vi hade inte stämt av så ofta om det inte hade varit för våra retron med Johan och jag tror att det finns en risk att vi hade sprungit förbi detta arbete annars. Nu pratar vi istället om våra gemensamma mål och använder dem som verktyg när vi känner oss ”off track”. Vi är inte i hamn ännu men vi har en roadmap, en gemensam överblicksbild och kan lättare prioritera, något vi lärde oss under resans gång."

"Teamets utveckling är tydlig och det ger en enorm boost och glädje. Det sitter i de små detaljerna. Vi har förståelse för vad vi som team har för utmaningar och det en individ står inför vill teamet backa upp. Vid frågeställningar så känner jag engagemang från hela teamet. Det här ska vi, inte jag, lösa. Det är jättefint att se."

Andreas: "I säljteamet springer vi fort. Vi är fokuserade på affärer och på det som ligger i nära framtid. Vi är ett team men vi springer var och en för sig, på olika kanter. Jag, som en av ledarna för teamet, har tidigare känt att allt går bra så länge affärerna går bra men jag har lärt mig att det är viktigt att teamet utvecklas också. Vi får nu en större förståelse för varje individ och jag lär mig jättemycket om teamet. Vi ser en snabb utveckling när vi jobbar med Johan, ett välmående och alla i teamet lyfter. Arbetet vi lägger ner tillsammans ger effekter jättefort. Dels på individnivå men ur mitt perspektiv så får vi även verktyg och en insikt om hur vi kan jobba med varje individ framöver för att lyfta teamet. Vår största utmaning är att vi är så utspridda och då blir kommunikationen lidande."

Johan: "Ja, er utmaning har handlat om att upprätthålla kommunikationen. Ni har pratat ofta och ingående om vad ni vill testa individuellt och hela tiden kommer vi tillbaka till kommunikation. Andreas: Vi måste hitta ett bra och effektivt sätt att kommunicera. Där har vi nu nått långt och vi märker stora förbättringar i gruppen men vi kommer fortsätta utveckla oss och hitta nya sätt att arbeta både individuellt och tillsammans."

Hur kommer det fortsatta samarbetet se ut?

Ellika: "Jag känner att det är dags att hitta tillbaka till rutinerna och då ta hjälp av Johan för att komma vidare. Vi har två nya personer i teamet och vi har inte ännu helt hittat våra roller. Det kommer vara värdefullt med stöttning under våren när vi stannar upp och reflekterar och hittar fler verktyg för att bli mer självgående. Vi har en vision men nu ska vi ta fram planen för året för att nå fram. Den behöver vi hjälp med för att landa."

Andreas: "Vi ser det som en pågående process och skulle vilja följa upp löpande. Alltid med ett retro men olika punkter att jobba på inför nästa gång. Jag märker att lägsta nivån blir högre för varje gång vi ses och det tror jag alla teammedlemmar också känner. Ibland skrattar jag nästan när alla kastar sig på tavlan för att skriva upp tankar och idéer, det är en tävling om vem som kommer fram först."

Johan: "Ja, alla vill bidra, ingen är passiv. Det bubblar med tankar och idéer."

Andreas: "Vi brukar ta en snabb feedback-runda i slutet av mötet med frågan hur mycket gav det dig att vara här? Säljteamet är alltid positiva. Vi är hela tiden på väg men det är nyttigt för oss att samla ihop oss."

Johan: "Det finns så många saker att djupdyka i; processer, personlig utveckling, teambuilding och frågeställningar såsom behöver vi göra de saker som vi idag gör per automatik, eller hur utbildar vi oss?"

"Det finns en modell som skarpt förenklat beskriver en sammansatt person – yrkesliv, privatliv och familj, du behöver alla pusselbitarna. Missköter du någon del så hamnar du i obalans. Mitt jobb är att erbjuda en verktygslåda som kan hjälpa till att återställa balansen igen. Tidigare har det varit ett svaghetstecken att be om hjälp men det har förändrats och på Beamon People så tycker vi att det är bra att be om hjälp, att det är en tillgång och en möjlighet att utvecklas."

Ellika: "Johan, du och ditt arbete som agil coach har en självklar plats att fylla här på Beamon People."

Johan har även varit involverad i att ta fram ett koncept för Beamon Peoples konsultskola tillsammans med två kollegor. Mer om detta inom närmsta veckorna. Håll utkik.

Bilden är tagen under förra årets Beamon Innovation Day där Johan hade en Self Confidence Boost Workshop. Kanske märks?

Läs mer

« Previous123456...64Next »